Jaunās vadlīnijas par medicīnisko ierīču kiberdrošību

Informējam, ka Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa ( Medical Device Coordination Group (MDCG) ) 2019. gada 13. decembrī ir apstiprinājusi jaunas vadlīnijas par medicīnisko ierīču kiberdrošību (MDCG 2019-16). Jaunajās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās 2017/745 (MDR) un 2017/746 (IVDR) ir pievērsta uzmanība tam, ka daudzas medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas ierīces ir saistītas ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem un līdz ar to arī ar kiberdrošības riskiem. Kiberdrošības prasības attiecas gan uz aspektiem pirms medicīnisko ierīču laišanas tirgū, gan pēc to laišanas tirgū....

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē