Jaunas vadlīnijas I klases medicīnisko ierīču ražotājiem (MDCG 2019-15)

Informējam par jaunajām vadlīnijām I klases medicīnisko ierīču ražotājiem (MDCG 2019-15). 2019. gada 13. decembrī Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa (Medical Device Coordination Group (MDCG))ir apstiprinājusi jaunas vadlīnijas I klases medicīnisko ierīču ražotājiem. Vadlīnijas ir izveidotas ar mērķi palīdzēt I klases medicīnisko ierīču ražotājiem nodrošināt minēto medicīnisko ierīču atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 par medicīniskajām ierīcēm prasībām. Vadlīnijas satur informāciju par ražotāja kvalitātes pārvaldības sistēmu, klīniskās izvērtēšanas, tehniskās...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē