Jaunajā mācību gadā ”Māszinību” programmā augstskolās būs papildu budžeta vietas

Jaunajā mācību gadā augstskolās “Māszinību” programmā būs par 296 valsts budžeta apmācību vietām vairāk, nodrošinot iespēju lielākam studentu skaitam apgūt māsas profesiju. 2023.gadā papildus piešķirtais valsts budžeta finansējums ļaus uzņemt kopumā 718 studējošos “Māszinību” programmā.

Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) 2023. gada rudenī papildus uzņems 130 māsas, savukārt Latvijas Universitāte (LU) un Daugavpils Universitātē (DU) kopumā papildus 166. Salīdzinājumam - 2022.gadā augstākās izglītības iestādes uzņēma 422 topošās māsas.

Valdība šodien, 6. jūnijā, izskatīja Informatīvo ziņojumu “Par līdzekļu pārdali starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Veselības ministriju (VM) vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanas nodrošināšanai”, kurā paredzēts līdzsvarot papildus uzņemamo studentu skaitu “Māszinību” programmā starp  augstskolām. Pārdales rezultātā VM prioritārā pasākuma “Nodrošināt vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanu, tai skaitā veicinot māsu nodarbinātību profesijā” kopējais finansējums saglabāsies jau iepriekš noteiktajā apmērā, bet mainīsies sadalījums starp IZM un VM:

  • IZM 2 027 336 eiro 2024. gadam un turpmāk ik gadu;
  • VM 853 321 eiro 2024. gadam un turpmāk ik gadu.

Straujāka māsu sagatavošana un ienākšana veselības nozares darba tirgū veicinās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos -  aprūpe kļūst pieejamāka, uz pacientu orientētāka, savlaicīgāka un kvalitatīvāka, kā arī ārstniecības iestādēs uzlabosies personāla plānošanas process.

Māsu skaits OECD valstīs vidēji uz 1000 iedzīvotājiem ir 8,8, kamēr Latvijā 4,4. 2022.gadā darbspējas vecumā bija 8096 praktizējošo māsu, kas ir uz pusi mazāk kā ES valstīs vidēji, pie tam 25% māsu  ir pirmspensijas un pensijas vecumā. Lai ilgtermiņā pietuvotos OECD valstu vidējam rādītājam, jāpanāk straujāka māsu ienākšana veselības darba tirgū (2021.gadā māsu studiju programmu absolvēja 246 māsas), palielinot uzņemšanu augstskolu māszinību programmās tādā līmenī, kā to pieļauj augstskolu resursi kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Kāpinot uzņemšanu vismaz ikgadējā māszinību studiju programmas absolventu līmenī, mērķa rādītājs tiks sasniegts ne ātrāk kā 10 gadu laikā. Par nepieciešamību palielināt māsu skaitu veselības aprūpes sistēmā norādījusi arī  Valsts kontrole ziņojumā "Par cilvēkresursiem veselības aprūpē" (2019), kas kā mērķis iekļauts Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2023-2027.gadam.

Tāpat jau ziņots, ka, pamatojoties uz  konceptuālo ziņojumu "Par māsu profesijas attīstību", tiek īstenota māsas izglītības reforma, paredzot vispārējās aprūpes māsas profesijas izveidi,  nodrošinot, ka māsa ir tiesīga sniegt aprūpi plašākam pacientu lokam dažādos aprūpes līmeņos un jomās.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē