Jaunā ziņojuma forma medicīnisko ierīču ražotājiem par negadījumiem ar medicīniskajām ierīcēm no 2020. gada 1. janvāra

Informējam par jaunā ziņojuma formu medicīnisko ierīču ražotājiem, kas ir jāizpilda par negadījumiem ar medicīniskajām ierīcēm no 2020. gada 1. janvāra. Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp ražotājiem, kompetentajām institūcijām un Eiropas Savienības paziņotām institūcijām, ir izstrādāta un apstiprināta jaunā ziņojuma forma, kura ir jāiesniedz ražotājiem par negadījumiem ar medicīniskajām ierīcēm (Manufacturer Incident Reporting (MIR)). Jaunajai ražotāju ziņojuma formas par nopietniem negadījumiem un negadījumiem ar medicīniskajam ierīcēm datnes (Manufacturer Incident Report (MIR) template...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē