Izveidota farmakovigilances terminu un definīciju vārdnīca

Zāļu valsts aģentūras un Valsts valodas centra ekspertu kopdarba rezultātā izveidota, un Zāļu valsts aģentūras tiešsaistes vietnē publicēta Farmakovigilances terminu un definīciju angļu – latviešu vārdnīca* . Šī vārdnīca ietver farmakovigilances terminus angļu valodā un to latviskojumus, kā arī terminu definīcijas angļu valodā un to tulkojumus latviešu valodā. Vārdnīcai paredzams plašs pielietojums. Tā būs labs palīgs ārstiem un citiem veselības aprūpē iesaistītiem, jo speciālā medicīnas literatūrā bieži atrodami farmakovigilances jēdzieni, kuru skaidrojums ir pieejams šai vārdnīcā. Vārdnīcu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē