Izstrādāti priekšlikumi skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai

Veselības inspekcija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru un Latvijas Radiologu asociāciju ir veikusi skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes ar mērķi noskaidrot esošo situāciju par skrīninga mamogrāfijas pakalpojuma sniegšanu, identificēt būtiskākās problēmas un sagatavot ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē