Izsludināta 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas projektu iesniegšana

2023. gada 6. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā ES fondu sadarbības iestāde izsludināja 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" (atbalsta pasākums) pirmās kārtas ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, uzaicinot pieteikties universitātes slimnīcas, IV līmeņa reģionālās slimnīcas, kā arī augstākā līmeņa specializētās slimnīcas - Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, Rīgas Dzemdību namu un Nacionālais rehabilitācijas centru “Vaivari”, kā arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru. Minētā ES fondu atbalsta pasākuma mērķis ir stiprināt veselības aprūpes sistēmu un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Atbalsta pasākuma finansējumu varēs ieguldīt ārstniecības iestāžu infrastruktūrā, tajā skaitā tehnoloģiju un aprīkojuma iegādei un montāžai, kā arī būvniecībai. Investīcijas ļaus attīstīt infrastruktūru, tādejādi nodrošinot pacientiem pieejamību gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un izveidojot mūsdienīgu veselības aprūpes vidi, kas veicinās iedzīvotāju piekļuvi ārstniecībai tuvāk pacienta dzīvesvietai.

Kopējais attiecināmais finansējums projektu īstenošanai līdz 2029. gada beigām ir 96 688 876 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 82 185 545 euro un nacionālais finansējums, kas iekļauj valsts budžeta un privāto finansējumu, ir 14 503 331 euro.

Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 6. oktobra līdz 2024. gada 5. janvārim.

Sīkāka informācija pieejama Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā https://www.cfla.gov.lv/lv/4-1-1-1-k-1

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē