Izmaiņas valsts apmaksātās specifiskā medikamentozās ārstēšanas nodrošināšanas un apmaksas kārtībā reto slimību pacientiem

Svarīga informācija zāļu ražotājiem

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) informē, ka, lai uzlabotu terapijas pieejamību pacientiem, no 2022. gada 1. janvāra tiks veiktas izmaiņas valsts apmaksātās specifiskā medikamentozās ārstēšanas nodrošināšanas un apmaksas kārtībā reto slimību pacientiem, kuri saņem ārstēšanu “Reto slimību programmas” ietvaros. Medikamenti reto slimību ārstēšanai, kas esošajā brīdī tiek nodrošināti caur slimnīcu aptiekām centralizēto iepirkumu veidā, tiks iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā un izplatīti caur vispārējā tipa aptiekām.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai zāles iekļautu Kompensējamo zāļu sarakstā, NVD ir nepieciešams zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja iesniegums.

Ņemot vērā augstāk minēto, NVD aicina zāļu ražotājus vai viņu pilnvarotos pārstāvjus līdz 2021.gada 15. novembrim iesniegt iesniegumus medikamentu reto slimību ārstēšanai iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Zāļu novērtēšanas nodaļas vadītāja vietnieci Zani Kivlenieci  ( +371 67387681; +371 26364160  Zane.Kivleniece@vmnvd.gov.lv)

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē