Inspekcija iepazīstina Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ar ventilācijas kvalitātes pilotprojekta rezultātiem.

Lai īstenotu ventilācijas kvalitātes mērījumu projektu Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, Veselības inspekcija veikusi pilotprojektu, kura ietvarā realizēti izmēģinājumu mērījumi piecās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. Ogļskābās gāzes (CO2), mitruma un gaisa temperatūras mērierīces, kopumā 15 iekštelpās, ar vienas minūtes intervālu veica datu ierakstīšanu vairāk nekā viena mēneša garumā.

Projekta “Pirmsskolas izglītības iestāžu ventilācijas kvalitātes mērījumi” mērķis ir izvērtēt iekštelpu ogļskābās gāzes (CO2) koncentrāciju telpās, ņemot vērā arī ventilācijas veida ietekmi, proti, dabiskā ventilācija jeb vēdināšana, gaisa padeve pa speciāli ierīkotiem kanāliem jeb dabiskā pasīvā ventilācija vai mehāniskā ventilācija.

Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādei nosaka, ka gaisa apmaiņa telpās nodrošināma, tās regulāri vēdinot kā pirms bērnu ierašanās, tā pēc bērnu došanās prom, tāpat dienas laikā, kad bērni atrodas ārpus telpām, vai izmantojot gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas.  Pirmsskolas audzēkņu dienas režīmam ir raksturīgi, ka lielākoties bērni pavada vienā telpā vairākas stundas no vietas, rotaļājoties, mācoties, guļot pusdienas laiku, kā arī ieturot maltītes, kamēr, piemēram,  vispārējās izglītības iestādēs, skolēnu dienas režīmā starp nodarbībām ir starpbrīži, kad gaisa apmaiņai telpā var plaši atvērt logus.

Līdz ar to pilotprojekta laikā gandrīz visās monitorētajās grupu telpās skaidri iezīmējās divi CO2 koncentrācijas pieauguma posmi. Pirmais – rīta nodarbībās, kad jau pēc nepilnām divām stundām tiek sasniegts un nereti arī pārsniegts 1000 ppm līmenis. Otrais kāpums vērojams pēcpusdienā, sākot jau no diendusai atvēlētā laika, kā arī pēc tam sekojošajās aktivitātes.

Pasaules veselības organizācijas (turpmāk – PVO) rekomendētais CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei izglītības iestāžu telpās, ir līdz 1000 ppm. Vidējās CO2 koncentrācijas rādītāji kalpo kā indikators, kas uzskatāmi parāda, cik laba vai slikta ir gaisa apmaiņa telpās. CO2 līmenis iekštelpu gaisā, pārsniedzot 1000 ppm robežu un ilgstoši turpinot pieaugt, tieši norāda uz nepietiekamu vai problemātisku telpas ventilāciju.

Pilotprojekta ietvarā PVO ieteiktajam mērķlielumam atbilda 6 grupu telpas. 8 telpās vidējā CO2 koncentrācija bija robežās no 1000 līdz 1500 ppm, vienā pārsniedza 1500 ppm, kas norāda uz to, ka darba dienas laikā gaisa kvalitāte pasliktinās pakāpeniski, un līdz ar to ir nepieciešama biežāka un intensīvāka šo telpu vēdināšana. 2000 ppm robeža (slikta gaisa kvalitāte, vēdināšana steidzami nepieciešama) netika pārsniegta nevienā grupu telpā.

Ventilācijas jaudu jeb intensitāti raksturo ventilācijas apjoms, kuru pieņemts izteikt litri sekundē (l/s) vienam cilvēkam. PVO rekomendētā optimālā vērtība ir 7 l/s, bet minimālā – 3 l/s vienam cilvēkam. Pilotprojekta ietvarā PVO ieteiktajam mērķlielumam atbilda viena grupu telpa. 13 apsekotajās telpās ventilācijas apjoms bija robežās no 3 l/s līdz 7 l/s vienam cilvēkam. Zemāks ventilācijas apjoms nekā ieteicamā minimālā norma (3 l/s) konstatēts vienā telpā.

Pilotprojekta ietvarā, izvērtējot apstākļus, kas ietekmē iekštelpu gaisa un ventilācijas kvalitāti, gūti pierādījumi tam, ka, lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu, līdz ar to arī efektīvu gaisa apmaiņu pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpā, lielākoties pietiek ar pareizi īstenotu dabisko ventilāciju jeb vēdināšanu, ja:

  • vēdināšanu veic regulāri visas dienas laikā, ne tikai no rītiem, dienas beigās vai klāt neesot bērniem;
  • logu (-us) atver pilnībā, nevis tikai vēdināšanas režīmā.

Tāpat pilotprojekta ietvarā gūts pierādījums, ka gaiss telpās ir pārlieku sauss. 12 no 15 grupu telpās vidējās relatīvā mitruma vērtības ir zemākas par minimālo ieteicamo mitruma līmeni 30% vai svārstās tā robežās.

Atbilstoši “Pirmsskolas izglītības iestāžu ventilācijas kvalitātes mērījumu” pilotprojekta rezultātiem, Veselības inspekcija, iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai, cita starpā, pirmsskolas izglītības iestādēm, iesaka:

  • iespēju robežās paaugstināt dabiskās ventilācijas jeb vēdināšanas intensitāti, atverot logus un durvis, biežāk un ilgstošāk;
  • rast iespējas nodrošināt iekštelpu gaisa papildus mitrināšanu (mitrināšanas ierīces, papildus vēdināšana, telpaugu u.c.), it īpaši apkures sezonā.

Ar Pirmsskolas izglītības iestāžu ventilācijas kvalitātes pilotprojekta Rīgā mērījumiem, secinājumiem un ieteikumiem Inspekcija iepazīstinājusi Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē