Informācija zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem

Atgādinājums, par paziņojuma iesniegšanu Veselības inspekcijā. Iesniegšanas termiņš š.g. 30. jūnijs.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē