Informācija skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem

No 2021. gada 1. septembra frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 faktu, vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, vai testēšanas faktu, kā arī ir jāaizpilda precizētā Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapa (01.07.2021)

 

Atgādinām, ka iespēja strādāt bez sadarbspējīga sertifikāta friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem ir spēkā līdz 2021. gada 1. septembrim. Pēc šī datuma arī frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešams aizpildīt jauno paškontroles lapu, jo pakalpojumus varēs sniegt tikai tie skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts. Plašāka informācija par skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanu Covid-19 apstākļos, kā arī abas minētās paškontroles lapas pieejamas Ekonomikas ministrijas mājaslapā, sadaļā "Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšana".

 

Ja pakalpojuma sniedzējam vai saņēmējam nepieciešams veikt Covid-19 testu

Pakalpojumu sniedzējam ir derīgs Covid-19 tests, kas apliecina, ka ne agrāk kā 96 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas persona ir veikusi PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni, un tas ir negatīvs vai ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, un tas ir negatīvs. Pakalpojuma saņēmējam ir derīgs Covid-19 tests, kas apliecina, ka ne agrāk kā 48 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas persona ir veikusi PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni, un tas ir negatīvs vai ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas derīgs 6 stundas, un tas ir negatīvs. Abi testi veikti laboratorijā. 

 

Skaistumkopšanas pakalpojumus klientiem, kas nav ne vakcinēti/ ne pārslimojuši/ ne testēti, var sniegt tikai vakcinēts/ pārslimojis pakalpojuma sniedzējs, ievērojot, ka tas tiek darīts individuāli 1:1, bet testēti pakalpojumu sniedzēji skaistumkopšanas pakalpojumus iepriekš minētajai klientu grupai nevar sniegt. Vakcinēts pakalpojumu sniedzējs var sniegt pakalpojumu jebkurai personai, proti, arī personai, kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu (individuāli 1:1).

 

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu (01.07.2021) nepieciešams aizpildīt:

  • publisko pirts, saunas un baseinu ar rekreācijas zonu pakalpojumu sniedzējiem
  • pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus telpā, kurā atrodas viens pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs
  • skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus "zaļajā" vai "dzeltenajā" režīmā, un kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts
  • tiem skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri atsākuši darbību pēc 2021. gada 23. jūnija.

Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja paškontroles lapu (01.06.2021) var turpināt izmantot:

  • friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzēji, kuriem nav sadarbspējīga sertifikāta (līdz 2021. gada 1. septembrim).

 

*PĶR( Polimerāzes ķēdes reakcija)- tulkots no PCR (Polymerase chain reaction)

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē