Informācija par pēdējās pārskatīšanas datuma norādīšanu produkta informācijā, veicot izmaiņas nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm

Cienījamie zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, Ņemot vērā no reģistrācijas apliecības īpašniekiem (RAĪ) saņemtos jautājumus par produkta informācijas teksta pēdējās pārskatīšanas datumu izmaiņu gadījumos zālēm, kas reģistrētas nacionālā reģistrācijas procedūrā, kā arī lai veicinātu harmonizētu pieeju, zāļu apraksta 10. punktā un lietošanas instrukcijas 6. punktā teksta pēdējās pārskatīšanas datums ir norādāms šādi: IA tipa izmaiņas – lūdzam norādīt IA tipa izmaiņu ieviešanas datumu kā produkta informācijas pēdējo pārskatīšanas datumu. RAĪ ir atbildīgs par korekta datuma norādīšanu; IB...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē