Informācija par kārtību, kādā pacientam ir tiesības saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu

Lai pacients pieprasītu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, viņam ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, LV-1012. 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē