Informācija komersantiem, kuri Latvijā vēlas importēt (piemērot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā) sejas maskas.

Pirms dokumentu iesniegšanas muitā, tas ir, pirms muitas procedūras - laišanas brīvā apgrozībā - pieteikšanas un muitas deklarācijas iesniegšanas Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), importētājam OBLIGĀTI jāpārliecinās par sejas masku klasifikāciju pēc veida un izmantošanas mērķa.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē