Iespējamās izmaiņas klīnisko pētījumu veikšanā saistībā ar COVID-19

Lemjot par izmaiņām klīnisko pētījumu norisē, pētījumu centriem un sponsoriem ir jāņem vērā pētāmo personu drošums un ārstniecības personu noslogojums situācijā, kad ir izsludināts ārkārtas stāvoklis COVID-19 dēļ. Izvērtējot situāciju jāņem vērā, ka galvenais ir pētāmo personu drošums, īpaši attiecībā uz riska grupu pacientiem (piem., pacienti ar novājinātu imūnsistēmu un gados vecāki pacienti). Jāizvērtē arī, kuri aspekti ir kritiski pētījuma veikšanai un turpināšanai. Šie apstākļi ir jāizvērtē pētījuma sponsoram kopā ar pētījuma veicējiem, ņemot vērā aktuālo situāciju valstī. Par jebkurām ar...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē