Ieguldījums Latgales reģiona slimnīcās - vairāk nekā 31 miljons eiro

Latgales reģiona slimnīcu infrastruktūras attīstībai laika posmā no 2014.gada novirzīti vairāk nekā 31 miljons eiro, attīstot slimnīcu nodaļas, ambulatoros kabinetus, iegādājoties medicīniskās iekārtas un aprīkojumu, kā arī uzlabojot vides pieejamību pacientiem – šodien, 23.augustā, Ministru kabineta izbraukuma sēdē Ludzā uzsvēra veselības ministrs Daniels Pavļuts.

Latgales reģionam ir būtiska loma veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. Šajā reģionā stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina divas IV līmeņa slimnīcas (Daugavpils reģionālā slimnīca un Rēzeknes slimnīca), kurās iedzīvotājiem tiek nodrošināti augsta līmeņa specializēti veselības aprūpes pakalpojumi. Viena III līmeņa slimnīca (Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība), kuras filiāle ir Vidzemes reģiona teritorijā, divas II līmeņa slimnīcas (Preiļu slimnīca un Krāslavas slimnīca) un divas I līmeņa slimnīcas (Līvānu slimnīca un Ludzas medicīnas centrs), kurās tiek nodrošināta reģiona iedzīvotājiem terapija un aprūpe. Tāpat Latgalē strādā 146 ģimenes ārsti (12 % no kopējā ģimenes ārstu skaita), kā arī palīdzība pieejama 40 feldšerpunktos kuri sniedz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumus.

Pēdējo 4 gadu laikā Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu plānošanas vienībās ir 11 jauni pakalpojumu veidi: gastrointestinālā endoskopija dienas stacionārā, endokrinoloģija, traumatoloģija, elastogrāfija, hemodialīze dienas stacionārā, pārējie sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, onkoloģija, doplerogrāfija, traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija dienas stacionārā. Tāpat piesaistīti pieci jauni pakalpojumu sniedzēji zobārstniecībā, septiņi ambulatorās psihoterapeitiskās un/vai psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniedzēji, atvērti 5 psihoemocionālās veselības uzraudzības un atbalsta kabineti, kā arī atvērtas 8 jaunas ģimenes ārstu prakses.

Latgales reģionā pēdējo desmit gadu laikā visās ārstniecības personu profesiju grupās (izņemot vecmātes) kopā par 23% ir pieaudzis pamatdarbā nodarbināto skaits. Līdz šim īstenotie pasākumi personāla piesaistei un noturēšanai darbā valsts apmaksātajā veselības sektorā, ir veicinājuši paaudžu nomaiņu profesijās un mazinājuši reģionālo disbalansu, piemēram, ārstniecības iestādēs Latgales reģionā šobrīd studē 39 ārsti rezidenti, no kuriem 6 ģimenes ārsta specialitātē.

Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ietvaros darbam ārstniecības iestādēs reģionos kopumā piesaistītas ārstniecības personas un noslēgti 1297 kompensācijas līgumi par kopējo summu 10,9 milj. eiro. Projekta ietvaros kopumā piesaistīta 1271 ārstniecības persona, t.sk. 464 ārstniecības personas Latgales reģionā, kā arī nodotas 26 ģimenes ārstu prakses, kuras kopā pārņēmuši 24 jauni ģimenes ārsti, t.sk. nodotas 3 ģimenes ārstu prakses Latgales reģionā.

Latgales reģionam piesaistītas vairāk ārstniecības personu (464), salīdzinot ar pārējiem Latvijas reģioniem (Zemgales reģions – 209, Kurzemes reģions – 256, Vidzemes reģions – 272, Rīgas reģions – 70). Salīdzinājumā ar Latvijas reģioniem Latgales reģionam vērojama vislielākā tādu ārstniecības personu piesaiste kā ārsta palīgi (118), māsas (86) un māsas palīgi (203).

Lai nodrošinātu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu 2017.-2023. gadā, Latgales reģionā sniegts atbalsts 20 pašvaldību projektiem. Pasākumu organizēšanai pašvaldībām kopā piešķirti 6,9 milj. eiro. Projektu ietvaros ikvienam iedzīvotājam ir iespēja bez maksas piedalīties kādā no daudzveidīgajiem veselības veicināšanas pasākumiem psihiskās veselības, atkarību izplatības mazināšanas, fiziskā aktivitātes, veselīga uztura, seksuālās un reproduktīvās veselības un slimību profilakses jomās, piedaloties gan izglītojošās lekcijās, gan vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, gan nometnēs, gan daudzos citos pasākumos, kurus vada attiecīgo jomu speciālisti.  Tāpat nacionāla mēroga īstenotos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos Latgales reģionā piedalījās 5453 bērni (2245 skolēni un 3208 pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie) un 102 pedagogi.

Līdzīgi kā citos reģionos arī Latgalē īstenotas sabiedrības informēšanas kampaņas par fiziskās aktivitātes, psihiskās veselības un atkarību izplatības mazināšanas tematiem. No 2022. gada sākuma tiek īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa "Pārvērt pārdrošību par drošību". Kampaņas ietvaros 2022. gada jūlijā Rēzeknē un Daugavpilī notika Bērnu drošības dienas sporta spēles (spēļu ietvaros īstenota arī mobilā darbnīca "Bērnam droša māja"). Septembrī/oktobrī mobilā darbnīca viesosies Ludzā, Krāslavā un Dagdā. Kampaņas aktivitātes turpināsies arī 2023. gadā, t.sk. Latgales reģionā.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē