Iedzīvotāji sniegs ieteikumus, kā izskaust aplokšņu maksājumus medicīnā

Veselības ministrija sadarbībā ar domnīcu Providus šajā sestdienā, 4. decembrī, ZOOM platformā organizē eksperimentālu konsultatīvo pasākumu, lai izstrādātu risinājumus neoficiālo maksājumu problēmai Latvijas veselības aprūpes sektorā. Tiešraide būs skatāma Providus Facebook lapā.

2020. gada septembrī pētījumu centrs SKDS pēc Veselības ministrijas, domnīcas Providus un Frīdriha Eberta fonda pasūtījuma veica aptauju, kuras rezultāti liecināja par to, ka 18% Latvijas iedzīvotāju pēdējo divu gadu laikā papildus oficiālajiem maksājumiem par veselības pakalpojumiem  ir medicīnas personālam pasnieguši kādu dāvanu vai naudu. Lai gan biežākā motivācija šādai dāvanai ir bijusi vēlme pateikties, tomēr daudzi dāvanu pasniedzēji vēlējās iegūt pārliecību, ka šādi pakalpojuma saņemšana būs ātrāka, pats pakalpojums – kvalitatīvāks, attieksme – laipnāka.  Satraucoši arī tas, ka tikai 65% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka neoficiāls maksājums medicīnas personālam nekad nav pieņemams.

Lai rastu risinājumu neoficiālo maksājumu problēmai, Veselības ministrija pirmo reizi kā Latvijas valsts institūcija izmantos deliberatīvo konsultāciju metodi – pilnas dienas apspriedē piedalīsies pēc demogrāfiski reprezentatīviem kritērijiem atlasīti 30-35 Latvijas iedzīvotāji, kuri pārstāv dažādas vecuma grupas, dažādus Latvijas reģionus, kā arī dažādas dzimtās valodas. Viņu uzdevums: moderēta pasākuma ietvaros dienas laikā izstrādāt rekomendācijas neoficiālo maksājumu problēmas risināšanai.

Diskusiju ar īsu videouzrunu atklās Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika pulksten 10:00, savukārt centra Providus direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka informēs par norisi un dienas kārtību. Pēc tam, kad beigsies dalībnieku iepazīšanās atsevišķajās darba grupās, savas prezentācijas par aktuālajiem jomas jautājumiem sniegs Nacionālā veselības dienesta Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītāja Anete Baškevica, informējot par veselības aprūpes finansējums un atlīdzības medicīnas personālam. Baiba Ziemele, Latvijas Pacientu organizāciju tīkla koordinatore, informēs par veselības pieejamība Latvijas iedzīvotājiem. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis informēs par līdzšinējo darbu cīņā pret neoficiālajiem maksājumiem veselības sektorā. Līdz pulksten 15:00 dalībnieki kopā ar ekspertiem turpinās darbu grupās, diskutējot par labākajiem risinājumiem, kā mazināt pacientu sniegtās papildus dāvanas vai naudas maksājumus ārstniecības personām. No pulksten 15:00 līdz pat 17:00 tiks prezentētas galvenās diskusiju laikā iegūtās idejas un noritēs paneļdiskusija.

Diskusijas ietvaros izstrādātās rekomendācijas tiks publicētas gan Veselības ministrijas mājas lapā, gan arī domnīcas Providus mājas lapā.

Šāda veida sabiedrības iesaisti – deliberatīvo apspriedi – Veselības ministrija politikas plānošanas organizēšanā pielietos pirmo reizi. Deliberatīvās konsultāciju metodes šobrīd dažādās pasaules valstīs kļūst par aizvien populārāku metodi tam, lai uzklausītu tādu cilvēku pieredzi un idejas, kuri parasti sabiedriskajās diskusijās nepiedalās. Piemēram, Francijā šādi tika izstrādāti priekšlikumi klimata krīzes pārvarēšanai, Īrijā – ieteikumi attiecībā uz abortu un dzimumu līdztiesības jautājumiem. Šobrīd Eiropas Savienībā 800 pilsoņi izstrādā ieteikumus Eiropas nākotnē.  Tā kā Latvijas valsts institūcijām šī metode ir eksperimentāla, tad 4. decembra pasākumā kā novērotāji piedalīsies pārstāvji no Sabiedrības integrācijas fonda, Kultūras ministrijas, kā arī no Rīgas, Preiļu, Aizkraukles, Smiltenes un Liepājas pašvaldībām.

Pasākuma norise finansiāli tiek nodrošināta ar Aktīvo Iedzīvotāju fonda, British Council pārstāvniecības Latvijā, kā arī Frīdriha Eberta fonda atbalstu.

Plašākai informācijai par pasākuma norisi un iespējām to atspoguļot:

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē