Hosams Abu Meri ar LTRK pārrunā aktuālos jautājumus veselības aprūpes nozarē

Ceturtdien, 12.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Veselības komitejas biedriem, lai pārrunātu veselības aprūpes aktuālos jautājumus.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par cilvēkresursu nodrošinājumu veselības aprūpes jomā un risinājumiem elastīgākai personāla apmācību programmai. Uzņēmēju puse akcentēja, ka ir jāņem vērā demogrāfiskās tendences gan sabiedrībā kopumā, gan arī veselības aprūpes speciālistu vidū, tādēļ nepieciešams radīt mehānismu, kā ārsta izglītību ieguvušas personas ar papildus metožu apgūšanu var paplašināt savas kompetences. Tas ļautu nodrošināt pieejamāku veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem. Vienlaikus lielāks apmācītu speciālistu skaits radītu veselīgu konkurenci speciālistu vidū un ieguvēji būtu visi: gan pacienti, gan ārstniecības iestādes, gan arī paši speciālisti. Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka daļēji cilvēkresursu problemātiku nozarē risinātu arī ciešāka sadarbība slimnīcu sadarbības tīkla ietvaros, kas ļautu iedzīvotāju veselības aprūpi plānot ne tikai vienas slimnīcas ietvaros, bet vesela reģiona.

“Arī uzņēmējiem veselības pakalpojumu biznesā paudu savu redzējumu par uz pacientu orientētu, pieejamu, kvalitatīvu un efektīvu veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Lai mērķtiecīgi virzītos uz to, kā vienu no būtiskākajiem paveicamajiem darbiem redzu nozares iekšējo procesu un pārvaldības sakārtošanu. Izšķiroša loma procesu pārvaldībā un efektivitātes paaugstināšanā ir kvalitatīviem datiem, tādēļ digitālās veselības ieviešanā mums jāvirzās uz priekšu straujiem soļiem, veidojot modernu digitāla portfeļa pārvaldību, lai nodrošinātu datu uzkrāšanu nodrošināt tikai elektroniskā formātā. Tas ļaus izskaust neefektīvus procesus sistēmas iekšienē un uzlabos veselības aprūpes pieejamību pacientiem,” akcentēja veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par ēnu ekonomiku veselības nozarē, kā arī veselīgas konkurences nodrošināšanu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no to īpašuma piederības formas. Uzņēmēji apliecināja arī gatavību pacientiem nodrošināt augsta līmeņa specifisku ārstniecību un attīstīt privātās klīnikas vai iesaistīties privātās un publiskās partnerības projektos veselības aprūpes jomā.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri savukārt uzņēmējiem uzsvēra vēl vienu savu prioritāti - farmācijas jomā, akcentējot, ka viņa mērķis ir uzlabot medikamentu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, pārskatot un paplašinot kompensējamo medikamentu sarakstu, kā arī panākot zāļu cenu samazinājumu, lai mūsu iedzīvotājiem nav jāmaksā dārgāk kā Lietuvā vai Igaunijā un mūsu pacientiem būtu pieejami inovatīvi efektīvi medikamenti, kas nodrošina efektīvu ārstēšanu. Lai to panāktu ministrs jau sācis sarunas ar visām iesaistītajām pusēm – ražotājiem, lieltirgotājiem un aptieku pārstāvjiem.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Veselības komiteju plāno tikties regulāri.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē