Hosams Abu Meri ar kapitālsabiedrību vadītājiem pārrunā aktuālos izaicinājumus

Šodien 6.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Veselības ministrijas kapitālsabiedrību vadītājiem, lai pārrunātu slimnīcu aktuālos jautājumus un lielākos stratēģiskos izaicinājumus.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri sarunā slimnīcu vadītājiem uzsvēra, ka apzinās sarežģītos apstākļus, kādos bijis jāstrādā pēdējos gados – gan Covid-19 pandēmijas atstātais iespaids, gan energoresursu un citu izmaksu straujais pieaugums – ir bijis liels izaicinājums veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem un vadībai.  Veselības ministrs iezīmēja, ka finansiālā ziņā nākamajā gadā sagaidāms ne tikai lielāks finansējuma piešķīrums, bet arī lielāka stabilitāte, kas ļaus ārstniecības iestādēm vieglāk plānot darbu gada griezumā. Vienlaikus tiek sagaidīta lielāka efektivitāte – ne vienmēr procesi kavējas finansējuma trūkuma dēļ. Joprojām pastāv iespēja pārskatot un optimizējot procesus ārstniecības iestādēs un veselības aprūpes sistēmā kopumā mērķtiecīgāk izlietot valsts finansējumu veselības aprūpei.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri arī uzsvēra, ka redz ļoti lielu slimnīcu līdzdalību, lai veicinātu valstī vienotu digitālās veselības transformācijas īstenošanā – darbā izmantojot un prasot citiem veselības aprūpes sistēmas dalībniekiem - gan laboratorijam, gan ģimenes ārstiem un citām ārstniecības iestādēm – medicīnisko dokumentāciju digitālā formātā.

Slimnīcu vadītāji iezīmēja gan aktuālos risināmos jautājumus, gan iestāžu stratēģisko mērķus un prioritātes. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas aktuāls teju visās slimnīcās ir cilvēkresursu nodrošinājums un jaunu kadru piesaiste. Kā risinājumu slimnīcu vadītāji minēja straujāku virzību ar jaunā ārstniecības personu atalgojuma modeļa pilnvērtīgu ieviešanu.

 Īpaši slimnīcu vadītāji uzsvēra finansiālās prognozējamības nozīmi un iespējas plānot darbu ilgtermiņā. Šī gada pieredze ar papildu finansējuma piešķiršanu gada laikā jeb “ugunsgrēka dzēšana” nevar kalpot par labo praksi veselības pakalpojuma sniegšanā, jo ārstniecības iestādēs tiek uzturēta nemitīga spriedze.

Slimnīcu vadītāji vērsa uzmanību arī uz turpmākas sadarbības īstenošanu slimnīcu sadarbības teritoriju ietvaros un vienotu kvalitātes kritēriju un vadlīniju ieviešanas nepieciešamību.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri bija gandarīts par slimnīcu vadītāju vēlmi un apņēmību vienotu kvalitātes kritēriju ieviešanā  un pacienta pieredzes uzlabošanā un aicināja uz ciešu sadarbību galvenā mērķa sasniegšanai - veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā mūsu pacientiem.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē