Gruzijas veselības nozares pārstāvji vēlas ieviest Latvijas stacionāro pakalpojumu apmaksas modeli

Šī gada 11. oktobrī Veselības ministrijā un Nacionālajā veselības dienestā norisinājās tikšanās ar Gruzijas Valsts iekšienē pārvietoto personu no okupētajām teritorijām, darba, veselības un sociālo lietu ministrijas delegāciju ministra vietnieka Ilijas Gudušauri (Ilia Ghudushauri) vadībā. Gruzijas veselības nozares pārstāvji bija ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar slimnīcu stacionāro pakalpojumu apmaksas modeli DRG (diagnosis related group) ar mērķi ieviest to arī Gruzijas valsts apmaksātās veselības aprūpes sistēmā.  

 DRG jeb ar diagnozēm saistīto grupu sistēma ir starptautiski atzīts instruments veselības aprūpes sistēmas sakārtošanā, kas nodrošina vienotu izpratni par veselības aprūpes pakalpojumu gan veselības aprūpes speciālistiem, gan finanšu speciālistiem. Tās izmantošana sniedz iespēju paaugstināt ārstēšanas izmaksu efektivitāti par sniegto pakalpojumu un veikt sniegto pakalpojumu apmaksu, ņemot vērā pacientu veselības stāvokļa sarežģītību.  

Šobrīd Gruzijas veselības aprūpes sistēmā apmaksa par ārstniecības iestāžu sniegtajiem stacionārajiem pakalpojumiem tiek veikta atbilstoši noteiktiem pakalpojumu tarifiem, kurus sedz Gruzijas Nacionālais veselības dienests. Gadījumos, kad, piemēram, operācijas un pacienta uzturēšanās izmaksas pārsniedz valsts noteikto tarifu, starpību starp tarifu un ārstniecības iestādes aprēķinātajiem izdevumiem ir jāsedz pašam pacientam. 

Vairāk informācijas par DRG sistēmu var uzzināt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “DRG sistēma”.  

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē