Grozījumi normatīvajā aktā, kas nosaka Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus

Informējam, ka 2024. gada 28. maijā stājas spēkā grozījumi likumā ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums). Saskaņā ar grozījumiem Likumā: Lai rastu risinājumu situācijā, ka viela pēc savas ķīmiskās uzbūves atbilst gan Likuma 2. pielikuma Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II un III sarakstam, tiek noteikts, ka uz šo vielu nav attiecināmi II saraksta nosacījumi; Lai pakļautu kontrolei sintētiskos kanabinoīdus ADB-5Br-INACA un MDMB-5Br-INACA, tiek precizēts Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē