Grozījumi normatīvajā aktā, kas nosaka Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus

Informējam, ka 2022. gada 15. jūnijā stājas spēkā grozījumi likumā ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums). Saskaņā ar grozījumiem Likumā: kontrolei tiek pakļauts sintētiskais opioīds brorfīns, pakļaujot to kontrolei kā Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu I sarakstā (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību) iekļauto vielu; lai pakļautu kontrolei vielas 4-metoksimetilfentanils, fentanila izotiocianāts, fentanila N-oksīds...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē