Ģimenes ārstu prakses varēs piesaistīt papildu darbinieku vakcinācijas veicināšanai

Ģimenes ārstu praksēm pirmajā pusgadā paredzēts finansējums papildu darbinieka piesaistei, kā arī piemaksas par iedzīvotāju no 60 gadiem vakcināciju pret Covid-19. Piemaksas paredzētas arī citām ārstniecības iestādēm, kas veic vakcināciju pret Covid-19. Šiem mērķiem no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ministru kabinets šodien, 25. janvārī, piešķīra 8,4 miljonus eiro.  

Papildu darbinieka piesaiste 

Papildu darbinieka piesaiste tiks finansēta aktīvās primārās un balstavakcinācijas periodā no janvāra līdz jūnijam. Tas atslogos praksē nodarbinātos un ļaus iesaistīties mērķa auditorijas uzrunāšanā un vakcinēšanā. Tāpat papildu resursi ģimenes ārstiem vajadzīgi, lai nodrošinātu pacientu, kuri inficējušies ar Covid-19 un ārstējas mājās, uzraudzību, tostarp slimību saasinājumu novēršanu un novērošanu pacientiem ar hroniskām saslimšanām. 

Ģimenes ārstu praksēm būs pieejami 1 462 eiro atalgojumam* papildu darbiniekam, kā arī 119 eiro - darba vietas nodrošināšanai.Kopumā šim mērķim atvēlēti nedaudz vairāk nekā 4 miljoni eiro. 

Piemaksa par iedzīvotāju no 60 gadiem vakcināciju pret Covid-19 

Ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm, kas veic vakcināciju pret Covid-19, par iedzīvotāju no 60 gadiem vakcināciju papildu jau esošajam atbalstam no 1.janvāra līdz jūnija beigām paredzēta piemaksa  par primāro un savlaicīgu** balstvakcināciju 12,33 eiro apmērā. Šim mērķim tiks novirzīti 4,3 miljoni eiro. Vienlaikus, sākot ar 16.februāri, lai motivētu ģimenes ārstu prakses laikus veikt balstvakcināciju un atbilstoši prioritizētu pacientus, paredzēts, ka, ja balstvakcinācija nebūs veikta laikus, papildu maksājums būs samazinātā apjomā - 4,94 eiro. Piemaksas par iedzīvotāju no 60 gadu vecuma vakcināciju saņems arī citas ārstniecības iestādes, kas nodrošina pakalpojumu. 

Aizvadītā gadā, lai stiprinātu ģimenes ārstu prakšu kapacitāti, novirzīti vairāk nekā 72 miljoni eiro piemaksām par darbu Covid-19 jautājumu risināšanā, vakcinācijas tarifa paaugstināšana grūtāk sasniedzamo pacientu vakcinācijai, papildu piemaksām par iedzīvotāju virs 60 gadiem un hronisko pacientu vakcināciju, vakcinācijas aptveres maksājumiem, finansējumam iedzīvotāju apzvanīšanas paplašināšanai un ģimenes ārstu iesaistīšanai pacientu uzrunāšanā, veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumiem ārsta praksē nodarbinātajiem, pakalpojumu pacientiem sniegšanu mājās un attālināti sniegtajām konsultācijām. 

Saskaņā ar jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādāto un valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu “Par Covid-19 vakcināciju 2022. gadā” šogad izvirzīts mērķis sasniegt 75% primāro vakcināciju pret Covid-19 aptveri iedzīvotāju kopējā populācijā un 90% aptveri vecuma grupā virs 60 gadiem, kā arī pieejamību ar atbilstošām vakcīnām bērnu vakcinācijai vecumā no 5 – 11 gadiem. Tāpat mērķis ir sasniegt 80% balstvakcināciju to cilvēku vidū, kuriem saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām tā nepieciešama. 

Jau vēstīts, ka laikus veikta balstvakcinācija vairāk nekā uz pusi samazina risku saslimt ar Covid-19. Vakcinācijas un balstvakcinācijas pakalpojumu var saņemt gan pie ģimenes ārstiem, gan ārsntiecības iestāžu vakcinācijas kabinetos, vakcinācijas centros Rīgā un Latvijas novados, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā. Tai pieteikties var pie ģimenes ārsta, manavakcina.lv un zvanot uz 8989. Lai iedzīvotāji varētu saņemt gan primāro vakcināciju, gan balstvakcināciju, janvārī visā Latvijā notiek vairāk nekā 130 izbraukumi visos Latvijas reģionos. Izbraukuma vakcinācijas plāns janvārim dalījumā pa novadiem atrodams Nacionālā veselības dienesta mājas lapā

*Piemaksa tiek noteikta, aprēķinā izmantojot vidējā ārstniecības personāla atalgojuma likmi (balstoties uz MK 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 153.2. punktā noteikto vidējo darba samaksu mēnesī ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem 1 183,00 euro un pieskaitot VSAOI 23,59%, kas kopā veido 1 462,07 euro) 

 

** Savlaicīga balstvakcinācija ir Imunizācijas valsts padomes noteiktā termiņā veikta vakcinācija pret Covid-19 vīrusu (3. potes injekcija) pēc primārās vakcinācijas saņemšanas. 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē