Ģimenes ārstiem piešķir finansējumu par aizvietošanu un palielina maksājumu par prakses uzturēšanu

Ģimenes ārstu praksēm no 1. februāra tiek piešķirts finansējums par aizvietošanu un paaugstināts maksājums par prakses uzturēšanu, kam kopumā šogad papildus tiek novirzīti 10 miljoni eiro. Otrdien, 16. janvārī, valdība atbalstīja Veselības ministrijas izstrādāto projektu*, kas vērsts uz primārās veselības aprūpes nodrošināšanu iedzīvotājiem. 

Lai ģimenes ārstiem būtu atbilstošas prakses pieņemšanas telpas un nepieciešamais aprīkojums, tajā skaitā varētu paplašināt veselības aprūpes pakalpojumus, no 2024. gada 1. februāra praksēm tiek palielināts ikmēneša fiksētais maksājums līdz 1000 eiro, kas ir par apmēram 270 eiro vairāk nekā līdz šim. Palielināts arī fiksētais maksājums par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu, tostarp arī feldšerpunktiem, līdz 400 eiro mēnesī, lai veicinātu esošo otro prakses vietu nodrošināšanu un jaunu vietu attīstību.

Lai saglabātu pēc iespējas pieejamāku medicīnisko palīdzību īpaši akūtajiem un hroniskajiem pacientiem, papildu finansējums tiek novirzīts par praksē strādājošo ārstniecības personu aizvietošanu, kas ietver atvaļinājumu, aizvietošanu slimību gadījumā u.c. attaisnotās prombūtnes. Plānots, ka Nacionālais veselības dienests aizvietošanas maksājumu izmaksās reizi gadā līdz kārtējā gada 1.maijam, un maksājums būs 1/12 daļa no praksei plānotās kapitācijas naudas attiecīgajam gadam.

Kopumā 2024.gadā 5,8 milj. eiro tiek novirzīti par ģimenes ārsta aizvietošanu, savukārt 4,17 milj. eiro par ikmēneša fiksētā maksājuma paaugstināšanu. Kopējais nepieciešamais finansējums 2025.gadā un turpmāk ik gadu būs 10,35 milj. eiro.

Diskusijas par primārās veselības aprūpes stiprināšanu notika darba grupās, kā arī apspriests arī citās Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta un ģimenes ārstu profesionālo organizāciju pārstāvju dažāda formāta apspriedēs.

Līgums ar Nacionālo veselības dienestu šobrīd ir 1205 ģimenes ārstiem visā Latvijā, kas nodrošina valsts apmaksāto primāro veselības aprūpi iedzīvotājiem.

*Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē