Gada laikā pieaudzis profesijā strādājošo māsu skaits: Māsas aicina strādāt slimnīcās

Lai medicīnas māsas piesaistītu brīvajām darba vietām slimnīcās Rīgā, Veselības ministrija pirms gada uzsāka finanšu atbalsta izmaksu jaunajiem speciālistiem un māsām, kuras vēlas atgriezties profesijā. Izvirzītajiem nosacījumiem atbilda un atbalstu gada laikā saņēmušas 52 māsas. Finansējums naudas kompensācijām piesaistīts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ar mērķi atbalstīt ārstniecības personas, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai.

Gada laikā, kopš Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā”, naudas kompensācija izmaksāta kopumā 130 ārstniecības personām. Projekta ietvaros atbalstu var saņemt arī māsu palīgi par darbu slimnīcā Rīgā, un jaunie ārstu palīgi, kas sāk strādāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (turpmāk – NMPD). Ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai kompensācija pieejama arī ģimenes ārstu praksēm - pensijas vecuma ģimenes ārstam, kurš nodod savu praksi, pieredzi un specifiskās zināšanas jaunajam ārstam.

Pieteikumu pieņemšana un atbalsta izmaksa ārstniecības personām turpinās.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā gada laikā vakanču skaits ir samazinājies. Šobrīd slimnīcā ir 75 vakantas medicīnas māsu amata vietas un, salīdzinot ar pagājušā gada vakanču skaitu - 109, tas ir krities. “Līdz šim kompensācijai pieteicās darba līgumu noslēgušās 16 medicīnas māsas, kuras atbilda kritērijiem. Pieņemam, ka kompensācija tomēr motivēja dažas medicīnas māsas atgriezties profesijā. Projekts viennozīmīgi veicina darbinieku noturēšanu, jo darbinieki, parakstot vienošanos, apzinās, ka viņi darbu slimnīcā turpinās vismaz 5 gadus. Personāla vadības daļa mudina arī pašus kompensāciju saņēmušos darbiniekus personīgi uzrunāt kolēģus, jo  pieredze rāda, ka reizēm tieši kolēģa personīgās pieredzes stāsts motivē pieteikties kompensācijai,” komentēja slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.

Atbalstu māsas un māsu palīgi var saņemt, ja strādās kādā no lielajiem stacionāriem Rīgā: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, Rīgas Dzemdību namā, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Rīgas 2. slimnīcā.

Veselības inspekcijas dati liecina, ka gada laikā ir palielinājies strādājošo māsu skaits. Pērn tās bija 9120 māsas, bet gadu iepriekš 8694 māsas strādāja ārstniecības iestādēs Latvijā. Inspekcijā to vērtē kā pozitīvu tendenci.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore Ināra Upmale atzīst, ka pieprasījums pēc māsām ir liels. Saskaņā ar aplēsēm nozarē trūkst ap 3050 māsu. Pēdējo gadu laikā RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā vidēji bijuši 2 reflektantu pieteikumi uz vienu valsts budžeta vietu. Katru gadu koledžu absolvē vidēji 70 māsas. “Sarkanā Krusta medicīnas koledža māsu izglītībā Latvijā ir vecākā izglītības iestāde. Īstenojot māsu izglītību, mums vienmēr ir bijusi ļoti cieša sadarbība ar veselības aprūpes iestādēm gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, ko apliecina vairāk nekā 70 sadarbības līgumi par prakses nodrošināšanu. 94% mūsu absolventu, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas absolventu monitoringa datiem, strādā veselības aprūpē, galvenokārt, valsts sektorā. Daļa no māsām izmanto iespēju pārkvalificēties un iegūt ārsta palīga kvalifikāciju,” stāsta koledžas direktore I. Upmale.

Mācību procesu māsām koledžās Latvijā īsteno pēdējos mēnešus, jo saskaņā ar māsu izglītības reformu no 2022. gada šo profesiju varēs apgūt augstskolās, iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju. “Mēs redzam, ka mūsu koledžas absolventi ir ļoti pieprasīti nozarē, un lepojamies, ka viņi nes sev līdzi koledžā nostiprinātās vērtības - žēlsirdību, drosmi, cieņu pret cilvēka dzīvību un spēj to savienot ar pierādījumos balstītām zināšanām un prasmēm, digitālajām prasmēm, prasmi sniegt augsti kvalitatīvu pacientu aprūpi un prasmi strādāt komandā. Katru gadu mūsu koledžu līdz šim absolvēja vidēji 70 māsas,” par māszinību programmu stāsta RSU Sarkanā Krusta koledžas direktore.  

Kā zināms, Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības personu piesaiste darbam Rīgā” mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai, piesaistot speciālistus darba vietām valsts sektorā. Projektā ārstniecības personām izmaksā naudas kompensācijas, kas vērstas uz papildu personāla piesaisti stacionāriem Rīgā, NMPD Rīgas brigādēm, kā arī ģimenes ārstu praksēm -  ja pensijas vecuma ģimenes ārsts nodod praksi jaunajam speciālistam. Tas vērsts uz ģimenes ārstu paaudžu nomaiņu un turpmāku primārās veselības aprūpes nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Gada laikā no 130 ārstniecības personām, kas piesaistīti darbam slimnīcās un NMPD, 52 ir māsas, 18 - ārstu palīgi, 58 – māsu palīgi. 45 ārstniecības personas strādā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, 26 – Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, 26 – Rīgas Psihiatrijas un  narkoloģijas centrā, 18 – NMPD, 5 - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, 3 – Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Rīgā notikušas 2 ģimenes ārstu prakses pārņemšanas, kad pensijas vecuma ārsts nodevis savas zināšanas, pieredzi un praksi jaunajam ārstam.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.decembrim vai līdz pieejamā finansējuma apguvei. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro, tostarp valsts budžeta līdzfinansējums – 450 000 eiro. Līdz šim vidēji viena ārstniecības persona saņēmusi ap 8,4 tūkstošiem eiro. Kompensācijās līdz šim izmaksāts 1,1 miljons eiro. Plānots, ka projekta ietvaros tiks piesaistītas un atbalstu saņems kopumā 270 ārstniecības personas. 

Eiropas Sociālā fonda projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" un 14.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" ietvaros. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Plašāka informācija ārstniecības personām projekta mājas lapā: Kompensācijas ārstniecības personām Rīgā | talakizglitiba.lv

Jau ziņots, ka līdzīgs projekts tiek realizēts arī Latvijas reģionos, ar mērķi piesaistīt speciālistus ārstniecības iestādēm ārpus Rīgas.

ES logo ansamblis

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

 

           

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē