FOTO: Nozares profesionāļiem pasniedz Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus

Piektdien, 10. novembrī, notika Veselības ministrijas apbalvošanas svinīgais pasākums, kurā tika godināti 46 nozares profesionāļi.

Veselības ministrijas Atzinības rakstus un Pateicības rakstus, paužot atzinību par pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā, pasniedza veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Veselības ministrijas Atzinības raksts piešķirts:

par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē  Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas anestezioloģe, reanimatoloģei Laimai Gebauerei,

par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē Alūksnes slimnīcas pediatrei Inesei Priedītei,

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē, par izcilu darba pienākumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē Latvijas Amerikas acu centra oftalmoloģei Mārai Briedei, bērnu oftalmoloģei Ievai Kūlniecei, oftalmoloģijas operāciju zāles virsmāsai Sandrai Hramcovai, māsas palīgam Sandrai Dombrovskai,

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Latvijas Jūras medicīnas centra ķirurgam Mārim Skrupskim,  

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesoram Mārim Taubem,  

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Priekules slimnīcas ginekoloģei, dzemdību speciālistei Ritai Zarembinai, māsas palīgam Anitai Gruntiņai,

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Bauskas slimnīcas vispārējās aprūpes māsai, Aprūpes nodaļas vadītājai Ivetai Kārkliņai, par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē oftalmoloģei Ilzei Kintai, ķirurģijas māsai Lijai Kaļķei, 

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Rīgas 2. slimnīcas anestezioloģei, reanimataloģei Dzintrai Pūkai,

par ilgu, apzinīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē, par izcilu darba pienākumu veikšanu un aktīvu iesaistīšanos iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē “Dziedniecība” endokrinoloģei Tatjanai Kuplai, ģimenes ārstei Irinai Matvejevai, ķirurgam Igoram Šubņikovam, ginekoloģei, dzemdību speciālistei Marinai Stepanovai, vecmātei Tatjanai Pļehunai,    

par ilggadēju darbu un personīgo ieguldījumu tiesu medicīnas attīstībā, jauno speciālistu un studentu apmācībā, tiesu medicīnas ekspertu kvalifikācijas celšanā, Latvijas tiesu medicīnas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra Tiesu medicīnas ekspertīžu departamenta direktorei, vecākajai tiesu medicīnas ekspertei Dr. med. Jolantai Vamzei-Liepiņai,

par ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darbu veselības nozarē Rēzeknes slimnīcas pediatrei, neonataloģei Skaidrītei Vasilevskai,  par ilggadēju, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu veselības aprūpē Diagnostikas nodaļas virsmāsai Valentīnai Brencovai,  

par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas stiprināšanā Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītājai Inetai Būmanei, par ilggadēju, godprātīgu un priekšzīmīgu darbu Veselības ministrijas Juridiskā departamenta tiesību aktu nodaļas juristei Ievai Brūverei,  

par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra "Pārdaugava" vadītājam Dr. Elmāram Tēraudam,

par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu un ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas programmētājai Veltai Ernai Lācei, Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītājai Valentīnai Bergai,

par nozīmīgu un ilggadēju iesaisti imunizācijas politikas veidošanā un īstenošanā Latvijā Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Bērnu infektoloģei, hepatoloģei, Ģimenes vakcinācijas centra vadītājai prof. Dacei Zavadskai,  

par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas bērnu reimatoloģei Rutai Šanterei,  Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas anestezioloģei, reanimatoloģei un algoloģei Irēnai Allardai,

par ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darbu Rīgas Stradiņa universitātes Aroda un vides medicīnas katedras vadītājai profesorei Maijai Eglītei, Zobārstniecības fakultātes emeritētai profesorei Ilgai Urtānei, Infektoloģijas katedras vadītājai profesorei Ludmilai Vīksnai, Iekšķīgo slimību katedras vadītājam profesoram Aivaram Lejniekam,  

par profesionālu un apzinīgu darbu veselības aprūpē Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja, Veselības ministrijas galvenajai speciālistei dzemdniecībā un ginekoloģijā Dacei Rezebergai,

par nozīmīgu ieguldījumu māsas profesijas kvalitātes attīstības veicināšanu Latvijas Māsu asociācijas biedrei vispārējās aprūpes māsai Agitai Melbārdei-Kelmerei, par aktīvu darbību māsas profesijas prestiža un identitātes attīstībā Latvijas Māsu asociācijas biedrei vispārējās aprūpes māsai Ilzei Ortveinai,  

par priekšzīmīgu un ilggadēju darbu Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra Endoskopiju nodaļas virsmāsai Valentīnai Lapiņai, par profesionālu un atbildīgu darbu Diagnostiskās radioloģijas institūta virsārstei radioloģei Ligitai Zvaigznei.

Veselības ministrijas Pateicības raksts piešķirts:

par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības aprūpē Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Kardioloģijas un iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsai Gintai Pulmanei,  

par aktīvu iesaistīšanos medicīnas centra darba organizēšanā un citu veselības centra aprūpes māsu kvalifikācijas celšanā “Dzelzceļa veselības centra” ambulatorās aprūpes māsai, radiologa asistentei Liliānai Potašovai,

par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu, kā arī ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatori konsultatīvās nodaļas ārstei-narkoloģei Tatjanai Ivanovai, par godprātīgu, radošu un ilggadēju darbu, kā arī ieguldījumu veselības nozares attīstībā psihiatrijas un narkoloģijas jomā Ambulatori konsultatīvās nodaļas vispārējās aprūpes māsai Dagnijai Rubenei,

par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Bērnu slimnīcas 1. nodaļas māsas palīgam Vijai Ozoliņai,  Bērnu slimnīcas 3. nodaļas māsas palīgam Sallijai Ūdrei,  

par godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Valsts asinsdonoru centra galvenajai medicīnas māsai Latgales filiālē Veltai Andrijevskai.   

Ar muzikālu priekšnesumu Atzinības un Pateicības rakstu saņēmējus piektdien sveica arī Nacionālo bruņoto spēku Klarnešu kvartets “QUATTRO DIFFERENT”. Veselības ministrija pateicas mūziķiem par apbalvojumu pasākuma bagātināšanu un svētku noskaņas radīšanu.

Apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas valsts attīstībā. 

Veselības nozarei šis laiks ir izaicinājumu pilns, un Latvijas valsts svētku noskaņā Veselības ministrija pateicas ikvienam nozares darbiniekam par izturību un neatlaidību, par zināšanām un profesionalitāti.

FOTOGALERIJA no apbalvošanas pasākuma būs pieejama Veselības ministrijas FLIKR kontā

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē