Eiropas Zāļu aģentūrā saņemts pieteikums COVID-19 infekcijas ārstēšanai paredzēta līdzekļa reģistrācijai ES ar nosacījumiem

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir saņēmusi COVID-19 ārstēšanā izmantojama antivirāla līdzekļa remdesivīra reģistrācijas pieteikumu ar nosacījumiem un ir sākusi šī pieteikuma vērtēšanu. Remdesivīra guvumu un risku vērtēšana tiek veikta saīsinātā laika periodā, tāpēc EMA lēmums var tikt sniegts dažu nedēļu laikā, atkarībā no iesniegto datu kvalitātes un nepieciešamības pieprasīt pamatojošu papildu informāciju. Šāda saīsinātā vērtēšana iespējama, jo daļa datu jau tika izvērtēti paātrinātas vērtēšanas pirmā cikla laikā, kas tika sākts šā gada 30. aprīlī un noslēgts 15. maijā. Pirmā cikla ietvaros EMA...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē