Eiropas Zāļu aģentūra izvērtē jaunus datus par Lagevrio (molnupiravīra) efektivitāti Covid-19 ārstēšanā

Pēc Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) iepriekš sniegtajiem ieteikumiem, kas paredzēti nacionālo atbildīgo iestāžu atbalstīšanai lēmumu pieņemšanā par agrīnu Lagevrio (molnupiravīra) pielietošanu pirms tā reģistrācijas, EZA izvērtēs Lagevrio galvenā pētījuma gala rezultātus. Iepriekšminētie EZA ieteikumi tika sniegti 2021. gada novembrī saskaņā ar 5.3. panta ietvaros veikto vērtēšanu un tika balstīti uz šī pētījuma tajā brīdī pieejamo starprezultātu vērtējumu. Dati par 762 pētījuma dalībniekiem liecināja, ka personām ar Covid-19 un paaugstinātu smagas slimības norises risku Lagevrio samazināja...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē