Eiropas Zāļu aģentūra iesaka reģistrēt ar nosacījumiem zāles pret Covid-19 Paxlovid

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu reģistrācijas komiteja (CHMP) ir ieteikusi piešķirt reģistrāciju ar nosacījumiem iekšķīgi lietojamām pretvīrusu zālēm Paxlovid (PF 07321332 / ritonavīrs) Covid-19 ārstēšanā. Pieteikuma iesniedzējs ir Pfizer Europe MA EEIG. Komiteja ir ieteikusi reģistrēt Paxlovid Covid-19 ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem nav nepieciešams papildu skābeklis un kuriem ir paaugstināts smagas slimības gaitas risks. Paxlovid ir pirmās iekšķīgi lietojamās pretvīrusu zāles, kuru lietošana ieteikta Covid-19 ārstēšanai Eiropas Savienībā. Paxlovid satur...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē