Eiropas normatīvā regulējuma nodrošinātāji izdevuši jaunus ieteikumus par piejaukumu klātbūtni zālēs

Ieteikumi balstās uz gūto pieredzi saistībā ar nitrozamīnu klātbūtni sartānos Eiropas zāļu normatīvā regulējuma sadarbības tīkls[1] ir izdevis ieteikumus par piejaukumu klātbūtni zālēs, balstoties uz secinājumiem, kas izdarīti pēc nitrozamīnu klātbūtnes atklāšanas sartānos (zālēs arteriālā spiediena ārstēšanai). Minēto ieteikumu mērķis ir precizēt zāļu ražošanā iesaistīto uzņēmumu lomas un atbildību, kā arī veikt izmaiņas norādījumos par piejaukumu kontroli un labu ražošanas praksi. Tie ietver arī ieteikumus par rīcību piejaukumu konstatēšanas gadījumā, saziņu ar pacientiem un veselības...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē