Eiropas Komisija publicē jaunus medicīnisko ierīču harmonizēto standartu sarakstus

Informējam, ka 2020. gada 25. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēti trīs Komisijas Īstenošanas lēmumi par medicīnisko ierīču harmonizētajiem standartiem, kuri izstrādāti Padomes Direktīvas 93/42/EEK, Padomes Direktīvas 90/385/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/79/EK īstenošanas vajadzībām. Minētie Komisijas Īstenošanas lēmumi aizstāj 2017. gada novembrī publicētos Komisijas paziņojumus par medicīnisko ierīču harmonizētajiem standartiem. Šos lēmumus piemēro līdz 2024. gada 26. maijam. Katra Komisijas Īstenošanas lēmuma teksts ietver apsvērumus lēmuma...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē