Domnīcā par jauno onkoloģijas plānu apspriež ārstniecības kvalitāti

Veselības ministrijā trešdien, 5. jūnijā, domnīcā par jauno onkoloģijas plānu tika izvirzīti mērķi un risinājumi zāļu pieejamības, ārstniecības kvalitātes un ārstniecības pieejamības uzlabošanā. Šī jau ir trešā domnīca, kas notika, strādājot pie veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna onkoloģijas jomā 2025.-2027.gadam.

Cīņā ar vēzi plānoto pasākumu un uzlabojumu virsmērķis ir samazināt mirstību no onkoloģiskajām slimībām Latvijā atbilstoši ES vidējiem rādītājiem un panākt 5 gadu izdzīvošanas rādītāju Latvijā vidējā  ES līmenī, kas ir vismaz 55%. Vēža pacientu izdzīvotības rādītāji pēdējā laikā ir uzlabojušies, taču tie joprojām ir zemāki par ES vidējiem rādītājiem - vēža izraisītā mirstība ir ceturtā augstākā ES. Pēdējo gadu laikā mirstība Latvijā samazinājusies par 3%, kas ir mazāk nekā vidēji ES, kur šis rādītājs ir 8%. Vienlaikus dati liecina, ka Latvijā vēža pacientu aprūpes izmaksas ir starp zemākajām ES.

Dalībnieki trešdien vairākkārt akcentēja medikamentu pieejamības jautājumus. Ir svarīgi, ka tiek nodrošināts ikgadējs finansiāls pieaugums onkoloģiskajiem medikamentiem turpmākajos gados. Svarīgi paredzēt finansējuma atbilstību un pieaugumu pacientu vajadzībām, jo onkoloģiskajai ārstēšanai kļūstot efektīvākai, pieaug arī pacientu skaits, kam nepieciešams turpināt jau uzsākto terapiju. Lai nenokļūtu situācijās, kad medikamentu nav vai tie ir gaidīšanas rindā uz iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, eksperti rosināja noteikt mērķi stiprināt Nacionālā veselības dienesta kapacitāti, veicot proaktīvu plānošanu. Domnīcas dalībnieki izvērtēja un apsprieda atbilstošas terapijas pieejamību pacientiem Latvijā, turpinot ieviest personalizēto ārstēšanu un precīzijas medicīnas konceptu, plānojot budžetu ar tam nepieciešamajiem patohistoloģiskajiem un  molekulāriem izmeklējumiem. Ārstēšanas iespēju būtisks pieaugums pasaulē rezultējies ievērojamā mirstības rādītāju samazinājumā.  Tāpat kā katra jauna medikamenta ieviešana rezultējas kopējās mirstības samazināšanā par 3,1%, liecina dati.

Lai sasniegtu noteiktos mērķus, tiks definēti profilakses politikas mērķi atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Vēža Uzveikšanas Plāna rekomendācijām; uzlabota pieejamība inovatīviem onkoloģijas medikamentiem līdz Eiropas vidējam līmenim; onkoloģiskās aprūpes uzlabošanas pamatsastāvdaļa ir datu pieejamība jeb vēža reģistrs, kas nepieciešami gan pacienta ceļa izsekojamībā un ārstniecības kvalitātes nodrošināšanā, gan lēmumu pieņemšanas procesos, pētniecībā un zinātnē, kā arī statistikā. Detalizēti par datu pieejamības jautājumiem eksperti diskutēs 19. jūnijā, bet jau notikušajās domnīcās vairākkārt akcentēts, ka vēža reģistrs un ar to saistīto datu apkopošana, strukturēšana un pieejamība veselības aprūpes speciālistiem ir ļoti būtiska arī citos onkoloģisko pakalpojumu sniegšanas posmos.

Kopumā plānotas piecas domnīcas -  par pacientu pieredzes jautājumiem (PREM/PROM); vēža profilaksi, skrīningu un agrīnu diagnostiku; medikamentu pieejamību, ārstniecības kvalitāti un pakalpojumu pieejamību; bērnu onkoloģiju; datiem, datu digitalizāciju un vēža reģistru. Domnīcu dalībnieki ir praktizējoši ārsti, pārstāvji no universitātes slimnīcām, no mediķu profesionālajām organizācijām, pacientu organizācijām u.c. speciālisti.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē