Daugavpils peldvietā “Stropu vilnis” noteikts aizliegums peldēties, pārējās Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām

Lielā Stropu ezera peldvietā “Stropu vilnis” ūdens mikrobioloģiskais piesārņojums pārsniedz normu un Veselības inspekcija šajā peldvietā nosaka peldēšanās aizliegumu. Visās pārējās Latvijas oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās var peldēties. Veselības inspekcija ūdens pārbaudi 59 peldvietās veica 4. un 5. septembrī, un mikrobioloģiskais piesārņojums konstatēts tikai vienā ūdens paraugā.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15. maijā, pārbaudīja reizi mēnesī. Kā zināms, peldsezona Latvijā ilgst līdz 15. septembrim. Peldvietu sarakstam, kurās par valsts līdzekļiem tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings, šajā sezonā pievienojās jauna vieta - Salaspils pilsētas peldvieta Daugavā.

Kā jau tika ziņots, šī gada peldsezonas laikā, maijā un jūnijā visās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilda prasībām. Savukārt jūlijā peldūdens nepietiekamās kvalitātes dēļ inspekcija noteica peldēšanās aizliegumu un ierobežojumus virknei oficiālajām jūras un iekšzemes peldvietām. Jūlija sākumā peldēšanās aizliegums tika noteikts piecās (5) oficiālajās peldvietās, proti,  Dubultu, Asaru, Kauguru peldvietās, kā arī Limbažu novada peldvietā Ainaži un Daugavpils Šūņu ezera peldvietā. Deviņās (9) oficiālajās peldvietās, proti, Lielupes, Bulduru, Dzintaru un Majoru, Pumpuru, Mellužu un Limbažu novada Salacgrīvas peldvietā, kā arī Kolkas un Pasta salas peldvietā, inspekcija noteica ierobežojumu peldēties neiesaka. Šajā periodā visticamāk peldūdens kvalitāti ietekmēja apkārtējās sauszemes piesārņojuma ieskalošanās peldvietās, kā arī lietus ūdeņu kopā ar neattīrītiem notekūdeņiem ieplūšana ūdenstilpēs. Īslaicīgs, preventīvs peldēšanās aizliegums tika noteikts jūras peldvietās Liepājā un ierobežojums Kurzemes piekrastē līdz Pāvilostai pēc jūlija otrajā dekādē notikušās Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas. Savukārt augustā ūdens mikrobioloģiskie rādītāji neatbilda higiēnas prasībām Ventas upes peldvietā “Mārtiņsala” Kuldīgā un Veselības inspekcija peldvietā īslaicīgi ieteica nepeldēties.

Kā zināms, Veselības inspekcija aktīvajā peldsezonā veic visu 59 oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu pastiprinātu uzraudzību. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Ieteikums nepeldēties ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Peldsezonas laikā iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem  Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā “Peldvietu drošība”, kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē