DARWIN EU® Koordinācijas centrs veicinās reālās prakses pierādījumu integrāciju zāļu vērtējumos Eiropas Savienībā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 9. februārī sākusi DARWIN EU® (angļu val. – Data Analysis and Real World Interrogation Network) koordinācijas centra izveidi. Šī koordinācijas centra uzdevums ir izstrādāt un pārvaldīt reālās prakses veselības aprūpes datu avotu tīklu visā ES un veikt zāļu reglamentējošo iestāžu un vēlāk arī iesaistīto pušu pieprasītos zinātniskos pētījumus. DARWIN EU® koordinācijas centra vīzija ir sniegt EZA un ES dalībvalstu nacionālajām atbildīgajām iestādēm piekļuvi validētiem un uzticamiem reālās prakses pierādījumiem, piemēram, par slimībām...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē