Biolīdziniekus var savstarpēji aizstāt

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Eiropas zāļu aģentūru vadītāji (HMA) ir publicējuši kopīgu paziņojumu, norādot, (ES) ka Eiropas Savienībā apstiprinātās bioloģiskas izcelsmes līdzīgas zāles (biolīdzinieki, biolīdzīgas zāles, biosimilāri) ir savstarpēji aizstājamas ar atsauces zālēm vai līdzvērtīgiem biolīdziniekiem. Lai gan daudzās ES dalībvalstīs jau tiek praktizēta biolīdzinieku savstarpējā aizstāšana, šī kopīgā publikācija saskaņo ES pieeju. Tā sniedz lielāku skaidrību veselības aprūpes speciālistiem un tādējādi palīdz lielākam skaitam pacientu piekļūt...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē