Baltijas valstu veselības ministri paraksta sadarbības memorandu veselības krīžu vadībā

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības ministri ceturtdien, 24.aprīlī, parakstīja saprašanās memorandu par savstarpējo sadarbību un palīdzību ar veselību saistītās krīzēs. Vienošanās parakstīta Briselē Eiropas Savienības veselības ministru neformālās tikšanās laikā.

Saprašanās memorands paredz, ka valstis kopīgi var veikt pasākumus un īstenot iniciatīvas, lai atvieglotu palīdzības sniegšanu un ciešāk sadarbotos ārkārtas situācijās un krīzēs veselības jomā, vienlaikus domājot arī par gatavošanos krīžu situācijām un profilaksi.

Sadarbību plānots izvērst kopīgās mācībās, ekspertu apmaiņā, semināros un projektos, kuru mērķis ir uzlabot ar veselību saistītu krīžu vadību, kā arī datu apmaiņā saistībā ar krīžu un risku vadību. Nepieciešamības gadījumā valstis viena otrai var sniegt atbalstu vakcinācijā un citos epidemioloģiskos drošības pasākumos, nodrošināt psiholoģisko atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijās,  kā arī dalīties vēl citos veselības nozares resursos.

Lai izvērtētu memoranda īstenošanu un noteiktu turpmākās darbības un plānus sadarbības attīstībai, veselības ministri plāno tikties vismaz reizi divos gados.

Baltijas valstis veselības jomā jau sadarbojas. Latvijas un Igaunijas Veselības ministrijas ir vienojušās par savstarpēju palīdzību ātrās palīdzības pakalpojumu sniegšanā pierobežā un šāds pārrobežu sadarbības līgums par neatliekamo medicīnisko palīdzību ir arī ar Lietuvu. Tāpat trīs Baltijas valstis ir vienojušās par kopīgiem zāļu un medicīnisko ierīču iepirkumiem.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē