Baltijas jūras reģiona veselības ministri vienojas par ciešāku sadarbību cīņā ar AMR

Ar deklarācijas pieņemšanu par turpmāku sadarbību Stokholmā 17. janvārī noslēdzās Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības (turpmāk - Partnerība) konference, kurā piedalījās arī Latvijas veselības ministrs Hosams Abu Meri.

“Ir svarīgi mācīties vienam no otra pieredzes un meklēt labāko praksi, ko varētu pārņemt visā Baltijas jūras reģionā,” uzsvēra Hosams Abu Meri. Ministri diskutēja, ko valstis var darīt labāk, lai sekmīgāk cīnītos pret antimikrobiālo rezistenci (AMR), kā arī izvērtēja valstu ieguldījumu veselības un labbūtības uzlabošanā. Tika pārrunātas nākotnes ieceres, organizācijas vadībā stājoties Lietuvai.

Hosams Abu Meri informēja, ka Latvijas valdība ir pieņēmusi rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem un mērķiem AMR apkarošanai, lai uzlabotu antibiotiku patēriņa uzraudzību, infekcijas slimību profilaksi un pacientu izpratni par atbildīgu antibiotiku lietošanu. Pēc ministra norādītā, Covid-19 pandēmija un līdzīgi uzliesmojumi, kā arī notiekošais karš Ukrainā un nestabilitāte Tuvajos Austrumos vēl vairāk palielina AMR sloga risku veselības aprūpes nozarē, kad ārstniecības iestādes saskaras arī ar valstī iepriekš nediagnosticētiem mikroorganismiem, kas ir noturīgi pret antibiotikām. Ministrs rosināja izmantot plašākas Eiropas un globālās struktūras un sadarbības formātus, jo īpaši ES un PVO. Kā nozīmīgs pavērsiens tika uzsvērts pieņemtais Ceļvedis antimikrobiālās rezistences jomā PVO Eiropas reģionam 2023.-2030.gadam.

“Mums ir jāstrādā ne vien starptautiskā, bet arī nacionālā līmenī. Ir jādomā par sabiedrības izglītošanu un sadarbību, lai mēs nonāktu pie realitātē jūtamiem uzlabojumiem. Ir jādomā par drošību medikamentu ķēžu piegādē, īpaši militārajā kontekstā, jo karš Ukrainā šo problēmu ir izgaismojis, tādēļ aicinu sākt aktīvāk rīkoties, jo rīkojoties mēs dosim Krievijai signālu, ka esam vienoti, ka esam spējīgi reaģēt, aktīvi darboties, atbalstīt vienam otru un kopā esam spēks ar ko ir jārēķinās,” pauda H. Abu Meri.

Ministrs atzinīgi novērtēja ciešāku sadarbību ar Ukrainu, kas uzsvērts arī konferences laikā pieņemtajā deklarācijā. Veselības ministrs aicināja Ukrainai piešķirt novērotāja statusu partnerības pārvaldes institūcijās un ekspertu grupās. “Partnerība ir pierādījusi sevi kā vērtīgu platformu ekspertu un politikas veidotāju sadarbībai un kopīgu projektu īstenošanai. Latvijas eksperti ir uzsvēruši tās lomu, veicinot ātru informācijas apmaiņu ar kolēģiem no citām partnervalstīm,” teica Hosams Abu Meri, norādot, ka Latvija ir ieinteresēta turpināt sadarbību antimikrobiālās rezistences, kā arī alkohola un narkotisko vielu apkarošanas jomā. Sadarbību varētu paplašināt arī jautājumos par digitālo un psihisko veselību.

Vizītes ietvaros veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Zviedrijas sociālo lietu un sabiedrības veselības ministru. Tikšanās laikā tika pārrunāta ciešāka sadarbība un vienlīdz tika uzsvērta sabiedrības kopējā veselības un prevencijas pasākumu nozīme, kā arī pasākumi, kādus iespējams īstenot, lai novērstu bērnu un jauniešu aptaukošanos un izskaustu mazkustību.

Savukārt, tiekoties ar Zviedrijas Izglītības ministrijas valsts sekretāri, tika apspriesta veselības pratības nozīme sabiedrības veselības jomā. Ministrs pauda viedokli, ka izglītība un veselība iet roku rokā, tāpēc ir svarīgi veicināt veselības pratību jau no bērnudārza vecuma, un iekļaut šīs zināšanas izglītības satura programmās. Tikšanās laikā arī tika uzsvērts, ka Latvija lepojas, ka pie mums mācās daudzi studenti no Zviedrijas un mūsu augstskolu studiju programmas ir kvalitatīvā un konkurētspējīgā līmenī.

Ziemeļu dimensija veselības un sociālo jautājumu jomā ir sadarbības organizācija, kurā darbojas Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Vācija, kā arī Eiropas Komisijas starptautiskās organizācijas. Veselības ministri konferencē tiekas reizi divos gados.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē