Atsauc Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” valdes priekšsēdētāju

Veselības ministrijā 18.oktobrī notika Nacionālā rehabilitācijas centra (NRC) “Vaivari” ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā pieņemts lēmums atsaukt no amata valdes priekšsēdētāju Andu Nulli saistībā ar uzticības zaudēšanu.

Ņemot vērā dienesta pārbaudē konstatētos faktus NRC “Vaivari” pārvaldībā – lēmumu pieņemšanu interešu konflikta situācijā, kapitālsabiedrības resursu ieguldīšanu ERAF līdzfinansētos projektos, kuru rezultātā tika aprīkota A.Nulles ģimenes ārsta prakse, jaunā ambulatorā centra būvniecību, kurā bez konkursa ir iezīmētas telpas A.Nulles privātpraksei, kā arī radinieku nodarbināšanu atbildīgos amatos bez konkursa – ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums, ka slimnīcas valdes priekšsēdētāja nevar turpināt darbu, pamatojoties uz uzticības zaudēšanu, jo valdes priekšsēdētājas rīcība neatbilst krietnam un rūpīgam saimniekam.

Ņemot vērā, ka NRC “Vaivari” ir sasniegts lielas kapitālsabiedrības apjoms, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku stratēģisko vadību, Veselības ministrija groza arī kapitālsabiedrības statūtus, palielinot valdes locekļu skaitu no 2 uz 3, un paredz valdē iecelt 3 valdes locekļus. Lai pēc valdes priekšsēdētājas atcelšanas nodrošinātu NRC “Vaivari” valdes rīcībspēju, ārkārtas dalībnieku sapulcē slimnīcas valdē par priekšsēdētāju iecelta Margarita Epermane, savukārt valdes locekles amatā – Iluta Riekstiņa. Tāpat valdes locekļa amatā šobrīd darbu turpina Mārtiņš Oliņš.

Margarita Epermane no šā gada septembra vada Bauskas slimnīcu, iepriekš no 2019.gada jūlija līdz 2022.gada martam bijusi valdes priekšsēdētāja Jēkabpils Reģionālajā slimnīcā, pirms tam strādājusi Nacionālā veselības dienesta Kontroles un uzraudzības departamenta direktores amatā.

Iluta Riekstiņa kopš 2019.gada ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle ar atbildību finanšu plānošanas un uzskaites vadības, ekonomikas un statistikas procesu vadības, iepirkumu un līgumu procesu, IS un IKT procesu vadības, E-veselības jautājumu, kā arī investīciju projektu vadības jautājumos.

Iluta Riekstiņa un Margarita Epermane amatos ieceltas ar trešdienu, 19.oktobri, uz laiku līdz konkursa kārtībā tiks iecelti jauni valdes locekļi atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam. Valdei ir uzdots nodrošināt ārstniecisko pakalpojumu nepārtrauktību un pacientu stāvokļa uzlabošanu, tostarp īpaši atbalstot ārstniecības pakalpojumu nodrošinājumu Ukrainas iedzīvotājiem un militārpersonām. Tāpat valdei jānodrošina kapitālsabiedrības finansiāla un saimnieciska stabilitāte, īstenojot nepieciešamos iepirkumus, jāīsteno sadarbība ar Jūrmalas pilsētas domi, tostarp ģimenes ārsta prakses izvietošanai un jānodrošina komunikācija ar personālu. Stratēģiskajā jomā valdei jānodrošina, ka NRC “Vaivari” kļūst par metodisko centru rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē