Atjaunināta informācija reģistrācijas apliecību īpašniekiem par izglītojošo materiālu iesniegšanu

Lai veicinātu produktīvu sadarbību un saīsinātu saskaņošanas procesa laiku, Zāļu valsts aģentūras farmakovigilances eksperti ir sagatavojuši atjauninātu informāciju reģistrācijas apliecības īpašniekiem par kārtību, kādā iesniedzami saskaņošanai reģistrācijas apliecības īpašnieku (RAĪ) izstrādātie IM. RAĪ ērtībai ir pieejams arī kontrolsaraksts IM iesniegšanai (1.pielikums). 2020.g.11.jūnijā atjaunināts dokuments “Zāļu riska pārvaldības plānā noteikto izglītojošo materiālu (IM) iesniegšana un saskaņošana Zāļu valsts aģentūrā”. Dokumentus aicinām skatīt ŠEIT.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē