Atgādinājums ārstniecības iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros

Atgādinājums ārstniecības iestādēm, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros

Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 15. februāra noteikumiem Nr.127 “ Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" no 2022.gada 16.februāra ir atceltas Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai168.7 un 168.8. apakšpunktā noteiktās prasības. Proti, no 2022.gada 16.februāra ārstniecības iestādēm ārzemju pacientiem ārstēšanas pakalpojuma sniegšana veselības tūrisma ietvaros nav jāsaskaņo ar Veselības inspekciju. Ārstēšanas pakalpojumi veselības tūrisma ietvaros sniedzami, ievērojot tiesību aktos noteiktās epidemioloģiskās prasības.

 

 

 

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē