Arī audio logopēdi un mākslas terapeiti var saņemt finanšu atbalstu par darbu ārpus Rīgas

Uz ES fondu kompensācijām, sniedzot valsts apmaksātos pakalpojumus ārpus Rīgas, varēs pieteikties arī audio logopēdi un mākslas terapeiti. Valdība otrdien, 8. novembrī, grozot Ministru kabineta noteikumus*, paplašināja to ārstniecības personu loku, kuri var pretendēt uz šo atbalstu, kas tiek izmaksāts ar mērķi piesaistīt speciālistus darba vietām reģionos.

Prognozēts papildus piesaistīt vidēji 35 ārstniecības personas, tostarp, audio logopēdus un mākslas terapeitus. Saņemot šo finanšu atbalstu, ārstniecības personai noteikts laika posms jānostrādā ārpus Rīgas, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.  Naudas kompensācija tiek izmaksāta Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros, ko īsteno Veselības ministrija.

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka kopējais attiecināmais finansējums projektam tiek palielināts par 1 000 155  eiro vairākām aktivitātēm -  nepilnus 400 000 novirzot kompensācijām valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai ārpus Rīgas, tostarp papildus atbalstāmajām profesijām kā audio logopēdiem un mākslas terapeitiem, savukārt atlikušo daļu jauna pilotprojekta īstenošanai.

Līdz ar grozījumiem projektā atbalstāmās profesijas, kas var pretendēt uz šo atbalstu ir ārsts, zobārsts, ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits, ergoterapeits, audio logopēds, mākslas terapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents un zobārstniecības māsa. Ārstniecības personas, atbilstot visiem izvirzītajiem nosacījumiem, var saņemt:

  • kompensāciju ārstniecības personai par darbu reģionos,
  • papildus kompensāciju par ģimenes locekļiem,
  • kompensāciju par uzturēšanās izdevumiem.

Jau ziņots, ka Eiropas Sociālā fonda projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”  ilgst jau vairāku gadu garumā - tas aizsākts 2017. gada nogalē, ieviešot īpašu finanšu atbalstu ārstniecības personām, kuras strādās reģionos valsts sektorā. Paredzēts, ka piesaistīto ārstniecības personu skaits, kuras saņēmušas atbalstu, lai veicinātu to piesaisti darbam teritoriālajās vienībās ārpus Rīgas, sasniegs 1 568. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai reģionos šā projekta ietvaros līdz 2022.gada 30.jūnijam piesaistītas 1 234 ārstniecības personas.

Līdz ar veiktajām izmaiņām Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”  kopējais attiecināmais finansējums visām aktivitātēm sasniedzis 15 612 862 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 13 270 932 eiro un valsts budžeta finansējums 2 341 930 eiro.

Projekta īstenošana notiek līdz pieejamā finansējuma apguvei. Tādēļ vēršam uzmanību, ka ierobežotā finansējuma dēļ projekta ietvaros īstenotā ārstniecības personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas darbība var tik apturēta pirms projekta īstenošanas termiņa beigām.

 

*Ministru Kabineta 2017.gada 21.marta noteikumi Nr. 158 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi”.

VM ES socfonds

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē