Ar Latvijas Māsu asociāciju pārrunā cilvēkresursu attīstības jautājumus veselības nozarē

Šodien, 17.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Māsu asociāciju (turpmāk - LMA), lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības aprūpē un turpmāko sadarbību.

Tikšanās laikā veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra prioritāros virzienus,  kuros strādās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības, efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai. Tika pārrunāts arī veselības nozares finansējuma jautājums - 2024.gadā veselības nozarei plānots novirzīt papildu 275 miljonus eiro, ko izlietos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, medikamentu pieejamības uzlabošanai, ārstniecības personu atalgojumam, onkoloģijas jomai, mātes un bērna veselības uzlabošanai, kā arī psihiskās veselības pasākumiem.

Ministrs uzsvēra arī nepieciešamību pēc uzlabojumiem efektivitātes palielināšanai nozarē – plānots turpināt un pilnveidot darbu pie slimnīcu tīkla un pārvaldības attīstības, primārās veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes pilnveidošanas un attīstības, vienotu un caurskatāmu kritēriju izveides kompensējamo zāļu saraksta  efektivitātes pilnveidošanai un datu kvalitātes un digitālās sistēmas pilnveides.

Konkurētspējīgs atalgojums ir izšķiroši svarīgs, lai risinātu cilvēkresursu jautājumus veselības nozarē. Nākamajā gadā daļu no papildu piešķirtā finansējuma virzām ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam. Vienlaikus ir nepieciešams pārskatīt un aktualizēt valdībā apstiprināto ārstniecības personu darba samaksas modeli, lai nodrošinātu nozarei konkurētspējīgu un ilgtspējīgu atalgojumu,”  uzsvēra veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Pārrunājot atalgojuma modeļa ieviešanu ārstniecības personām, LMA viceprezidente Inese Budzila, norādīja, ka ārstniecības iestādes sagaida tālāku modeļa ieviešanas gaitu, pilotprojektos jau identificētas iespējas uzlabot modeli. LMA pauda ieinteresētību iesaistīties diskusijās un modeļa ieviešanā, tomēr uzsverot nepieciešamību pēc skaidra modeļa ieviešanas finansējuma.

Tikšanās laikā pārrunāja ciešas sadarbības iespējas arī iedzīvotāju veselības pratības veicināšanas jautājumos. LMA prezidente Ilva Aršauska īpaši akcentēja veselības pratības veicināšanu bērniem un jauniešiem, kuru dzīves paradumi vēl veidojas. Tādēļ papildus izmantojams resurss veselības pratības un veselības veicināšanas jautājumos varētu būt izglītības iestādēs – bērnudārzos un skolās – strādājošās māsas.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra, ka darbinieki ir nozares lielākā vērtība, tādēļ būtisks ir dialogs – savstarpēja viedokļu apmaiņa un kopīga iesaistīšanās veselības aprūpes problēmjautājumu risināšanā.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē