Ar ES fondu finansējumu varēs attīstīt vēl 138 ģimenes ārstu prakses

Noslēgusies projektu vērtēšana Eiropas Savienības (ES) fondu programmā, kur ģimenes ārstu prakses vietu attīstībai pieņēma iesniegumus trešo – noslēdzošo reizi šajā plānošanas periodā, vērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika iesniegti 92 projektu iesniegumi, paredzot ieguldījumus 171 ārstu praksē visā Latvijā.

Pēc projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši saņemtajiem punktiem finansējums ir pietiekošs 61  projekta atbalstam, kur paredzēti ieguldījumi 138 ārstu praksēs visā Latvijā. 31 projekta iesniegums par 33 ārstu prakšu attīstīšanu  ir noraidāms finanšu trūkuma dēļ.

Šajā atlases kārtā tika iesniegti 92  projektu iesniegumi  par kopējo izmaksu summu 1 464 598,62 eiro, atlasei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums – 1 126 651,35  eiro, trūkstošais finansējums visu projektu atbalstīšanai - 337 947,27 eiro.

Projektu atlasē iesniegšana ilga no 2021. gada 29. septembra līdz 29. novembrim, lielākā interese par ģimenes ārstu prakšu modernizēšanu bija Rīgā un Pierīgā. Apstiprinātie projekti tiek publicēti atlase.cfla.gov.lv – 17 no projektiem jau apstiprināti un tiks slēgti līgumi par to īstenošanu, 44 projektos vēl jāizpilda apstiprināšanas nosacījumi.

ERAF atbalsts ģimenes ārstu prakšu infrastruktūrai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros. Šis bija trešais, noslēdzošais uzsaukums ģimenes ārstu prakšu attīstībai 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodā. 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē