Ar COVID-19 inficējas patversmes iemītnieki

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) turpina epidemioloģisko izmeklēšanu patversmē, kurā uzturas iemītnieki bez patstāvīgas dzīvesvietas. Tā kā sākotnēji diviem saslimušajiem iemītniekiem tika apstiprināta COVID – 19 infekcija, un ievērojot minētās patversmes darbības specifiku, nenoturīgu klientu plūsmu, viņu piederību sociālā riska grupai un ar to saistītiem turpmākiem infekcijas izplatīšanas riskiem sabiedrībā, pamatojoties uz Normatīvajiem aktiem, ar Veselības ministrijas 30.03.2020. rīkojumu Nr.65 “Par karantīnas režīma noteikšanu” tika noteikts karantīnas režīms patversmē.

Lasīt vairāk Slimību profilakses un kontroles centra vietnē