Aptauja Eiropas Komisijas Veselības programmas 2024.gada darba plāna prioritāšu noteikšanai

Mērķtiecīga apspriešanās aptaujas veidā ar ieinteresētajām pusēm par Eiropas Komisijas Veselības programmas (EU4Health) 2021.–2027.gadam ikgadējā darba plāna 2024.gadam prioritātēm, virzieniem un vajadzībām ("Stakeholders’ Targeted Consultation EU4Health Annual Work Programme 2024").

Eiropas Komisijas Veselības programmas (EU4Health) mērķis ir izveidot spēcīgu Eiropas Veselības savienību, atbalstot Eiropas Savienības likumdošanas un neleģislatīvās prioritātes veselības jomā. Veselības programmas budžets 5,3 miljardu eiro apmērā ir bezprecedenta finanšu investīciju apmērs sabiedrības veselībai laika posmā no 2021. līdz 2027.gadam.

Eiropas Komisija aicina galvenās ieinteresētās personas piedalīties mērķtiecīgā apspriešanā par esošajām un turpmākajām Eiropas Savienības veselības prioritātēm, stratēģiskajiem virzieniem un veselības vajadzībām, kas jārisina, izmantojot turpmākos Eiropas Komisijas Veselības programmas (EU4Health) ikgadējos darba plānus.  

Rezultāti tiks izmantoti Konsultāciju ziņojumā, arī EK Veselības programmas (EU4Health) ieinteresēto personu Konferencē, kas plānota 2023.gada 9.jūnijā. 

Apspriešanās aptauju (pieejama tiešsaistes vietnē) un to var aizpildīt līdz 2023.gada 8.maijam

Papildus informācija: 

  • Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts (DG SANTE) informatīvs paziņojums (e-News) par plānoto apspriešanos aptaujas veidā ar ieinteresētajām pusēm, kas pieejams tiešsaistes vietnē); 
  • EK apspriešanās pamatojums “EK stratēģiskais konsultāciju dokuments” (Consultation strategy), kas pieejams tiešsaistes vietnē); 
  • Iepriekšējais Konsultāciju ziņojums par EK Veselības programmas (EU4Health) darba plānu 2023.gadam (2023 EU4Health Stakeholders’ Consultation), kas pieejams tiešsaistes vietnē).

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē