Aptauja ārstniecības personām - Sekundārās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšana un uzlabošana

Nacionālais veselības dienests aicina ikvienu ārstniecības personu piedalīties visaptverošā pētījumā, lai veicinātu valsts apmaksāto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu. Pētījumā tiek aicinātas piedalīties ārstniecības personas, kas sniedz gan maksas, gan valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, un, aizpildot anketu, sniegt savu viedokli un vērtējumu.

Pētījuma anketa ārstniecības personām pieejama šeit.

Pētījuma mērķis ir, izvērtējot esošo situāciju, sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē, atklāt vājos posmus pakalpojuma pieejamības, personālresursu un aprīkojuma nodrošināšanā valstī kopumā un atsevišķi reģionos.  Pētījuma rezultātā tiks sagatavotas rekomendācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes politikas izmaiņām, kas uzlabos turpmāko valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu iedzīvotājiem, kā arī ļaus plānot pieprasījumam atbilstošu sekundārās veselības aprūpes cilvēkresursu un tehnoloģiju noslodzi, nodrošinot iedzīvotājiem būtisko pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai.

Plašāka informācija par pētījumu pieejama šeit.

 

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē