Apstiprinātās zāļu produktu informācijas publicētā formāta izmaiņas

Informējam, ka no šī gada 7. septembra Zāļu valsts aģentūra pakāpeniski pāriet uz PDF (.pdf) formāta izmantošanu iepriekšējā MS Word (.docx vai .doc) formāta vietā, publicējot apstiprinātās lietošanas instrukcijas, zāļu aprakstus un marķējuma tekstus. Tā kā publiskajā Zāļu reģistrā esošās minēto dokumentu datnes tiek atvērtas, izmantojot dažādas viedierīces, .docx failu satura atveide ierīces ekrānā var nebūt korekta, t.i., atšķirīgi atspoguļojas vai kļūst nesalasāma, radot būtiskus pārpratumus par zāļu informāciju. Lai mazinātu zāļu lietošanas kļūdu risku un nodrošinātu ērtu piekļuvi oficiāli...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē