Apspriež slimnīcu sadarbības tīklu darbību Covid-19 krīzes risināšanai

Šodien, 27.oktobrī, norisinājās Veselības ministrijas speciālistu un slimnīcu vadītāju tikšanās, kurā tika apspriesta slimnīcu sadarbības tīklu veidošana Covid-19 krīzes risināšanai.

Slimnīcu sadarbības tīkla modelis izstrādāts, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus, ņemot vērā strauji pieaugušo Covid-19 pacientu skaitu un pieprasījumu pēc stacionārajiem pakalpojumiem. Modelis paredzētu funkcionālo hierarhiju starp Vadošo iestādi (klīniskās universitātes slimnīcas un reģionālās slimnīcas) un Sadarbības iestādi (zemāka līmeņa vai specializētā ārstniecības iestāde, kas atrodas Vadošās iestādes sadarbības teritorijā). Paredzēts, ka Vadošā iestāde koordinētu stacionārās veselības aprūpes, t.sk. ar Covid-19 inficēto pacientu ārstniecības, organizēšanu tās sadarbības teritorijā.

Vadošās iestādes pienākums būtu izvērtēt stacionārās veselības aprūpes apjomu un darbības profilus sadarbības teritorijā kopumā ar mērķi nodrošināt iespējami efektīvāko pakalpojumu sniegšanas izvietojumu, vienlaicīgi izvēršot maksimālu Covid 19 pacientu ārstēšanu. Vadošā iestāde būtu atbildīga par nepieciešamību nodrošināt līdz 40% no sadarbības teritorijā esošo gultu skaita Covid-19 pacientu aprūpei, personāla koordināciju starp iestādēm, pacientu pārvešanu, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina konsīliju darbību. Sadarbības iestāde, savukārt, pilda Vadošās iestādes norādījumus.

Paredzēts, ka visas ārstniecības iestādes strādā vienota mērķa sasniegšanai un lēmumi tiek pieņemti visām iesaistītajām iestādēm sadarbojoties. Vienlaikus sadarbības tīkla slimnīcām ir noteikti pagaidu darbības profili (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, palīdzība akūtos gadījumos, Covid pacienti, vispārējās terapijas pacienti, hroniski, paliatīvi pacienti).

Plānots, ka šāda kārtība būtu spēkā līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Pēc nedēļas plānota atkārtota tikšanās ar slimnīcām, lai veiktu pirmos secinājumus par darbu sadarbības tīkla ietvaros un turpmākajiem risināmajiem jautājumiem.

Šodien notika arī ministra tikšanās ar Veselības nozares stratēģisko padomi, kurā arī pārrunāti dažādu veselības aprūpes līmeņu solidaritātes jautājumi, reģionālais princips stacionāru darbībā, veselības aprūpes pakalpojumu ierobežošanas iespējas, personāla resursu piesaistes iespējas un sadarbība ar veselības aprūpes nevalstiskajām organizācijām. Stratēģiskās padomes locekļi atbalsta un apsola rīkoties, lai Covid 19 slimnīcu, vakcinācijas, testēšanas un NMPD nepārtrauktai darbībai kopīgi atrastu pietiekamu ārstnieciskā personāla resursu.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē