Aktualizē pirmās palīdzības apmācības saturu

Saskaņā ar jaunākajām Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (turpmāk - NMPD) vadlīnijām aktualizēti Ministru kabineta noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, ko šodien, 6. jūnijā, atbalstīja valdība.

Precizēts pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas saturs, kā arī uzlabota pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas dokumentu un pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo fizisko un juridisko personu atbilstības izvērtēšana.

Pilnveidojot pirmās palīdzības apmācības programmu, tiks uzlabota pirmās palīdzības apmācītāju kvalifikācija, tādējādi nodrošinot apmācāmo pilnvērtīgākas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamības gadījumā tiks pielietotas glābjot cilvēku dzīvību, tādējādi iespējami atslogojot NMPD.

Tāpat tiek papildināts pirmās palīdzības apmācības kursa īstenošanai nepieciešamo materiālu un līdzekļu saraksts ar defibrilatoru, kas ir nepieciešams atdzīvināšanas pasākumu apgūšanai, kas ir ietverts atdzīvināšanas algoritmā.

Lasiet plašāk: Publiskai apspriešanai nodots Ministru kabineta noteikumu projekts ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas un uzraudzības kārtībai | Veselības ministrija (vm.gov.lv)     

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē