Aicinām visus medicīnisko ierīču izplatītājus reģistrēties LATMED datubāzē

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka visiem medicīnisko ierīču izplatītājiem ir jāreģistrējas Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē. Šādu prasību nosaka jauns regulējums medicīnisko ierīču jomā, kas stājās spēkā pērn1. Regulējums paredz, ka medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces Latvijā drīkst izplatīt tikai tie izplatītāji, par kuriem informācija ir iekļauta LATMED. Medicīnisko ierīču izplatītājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas dara ierīci pieejamu tirgū (t.i., jebkādā veidā piegādā to izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai) un nav šīs...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē